Algemeen Nut Beogende Instelling.
De Vereniging BSH / Stichting WIJS is doende om door de Belastingdienst aangewezen te worden als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Zodra wij deze status verkregen hebben, kunnen uw giften aan onze vereniging en stichting worden afgetrokken van uw inkomstenbelasting. Onderstaand enkele gegevens.

Naam

Vereniging tot Behoud van Spoormaterieel Haarlem (BSH) / Stichting WIJS

RSIN of fiscaal nummer

814598754

Postadres

Stichting WIJS, R. Claeszenstraat 22, 1972 NK, IJmuiden

Doelstelling

Het behouden en restaureren van historisch spoormaterieel, dat bij voorkeur een 'Haarlems accent' heeft. Hieronder begrepen het voormalige rollend NS-materieel en het restant van de voormalige stoomlocomotievenloods te Haarlem.

Beleidsplan

Het uitvoeren van restauratieprojecten aan het materieel, zie op de website en Facebookpagina’s: de lopende en verwachtte projecten.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de BSH kent de volgende functies: voorzitter, penningmeester, secretaris, ledenadministratie en Materieel verantwoordelijke te weten:
N. Bakker: voorzitter
M. Jansen: penningmeester
K. Demmers: secretaris
R. Heinsen: Ledenadministratie
M. Dermois: Materieel Verantwoordelijke

Beloningsplan

Bestuurders van de BSH ontvangen geen beloning en geen onkostenvergoeding of iets daarmee vergelijkbaars.

Actuele verslaglegging van uitgevoerde activiteiten

Zie hiervoor onze zeer regelmatig gepubliceerde verslagen op de website en Facebookpagina’s.