De activiteiten van de BSH steunen?




Donateur

Het herstellen van ons historische materieel en de oude locomotievenloods kost geld, veel zelfs. Gelukkig kunnen wij rekenen op een aantal donateurs die ons ook in financiële zin helpt, maar dat zijn er helaas nog niet voldoende.

Als je geïnteresseerd bent in de historie van ons nostalgische materieel en de oude locomotievenloods maar je hebt geen gelegenheid om ons met klussen te helpen? Kunnen wij dan misschien wel op jouw financiële bijdrage rekenen? Als tegenprestatie sturen wij je graag onze periodieke nieuwsbrief en blijf je natuurlijk altijd van harte welkom om onze unieke werklocatie te komen bezoeken! Als je daar prijs op stelt dan kunnen we je naam opnemen op onze website in een donateurslijst met eventuele weblinks.

U kunt met ons hierover contact opnemen met penningmeester@bsh-online.nl (M. Jansen) of via Facebook.

Door jouw bijdrage, hoe klein ook, zijn onze vrijwilligers in staat om met veel zorg zich elke zaterdag in te spannen om in hun vrije tijd een stuk Nederlands Erfgoed te behouden en voor het nageslacht te bewaren. Dank daarvoor!


Sponsor

Als bedrijf kunt u de BSH en Stichting WIJS helpen met het bereiken van haar doelstellingen. Dit kan geldelijke steun zijn, maar ook in de vorm van bruikbaar materiaal (bijv. gereedschappen). Bij sponsoring denkt u misschien als eerste aan het geven van geld of producten. Maar ook andere vormen van steun zijn welkom, bijvoorbeeld diensten, kennis of tijd. Wat wij u kunnen bieden is een vermelding (met uw logo) in onze nieuwsbrief en op deze website.

U kunt er ook voor kiezen om te adverteren op deze site. Een gesponsorde link op bsh-online.nl of op de overkoepelende stichting Wijsonline.net is mogelijk. Ideaal om de bezoekers te overtuigen ook uw website te bezoeken. Indien u hier meer over wilt weten, neemt u dan contact op met onze penningmeester Dhr. M. Jansen, via e-mail naar penningmeester@bsh-online.nl.

De activiteiten van BSH worden mede mogelijk gemaakt door: sponsoren.