Welkom op de website van de Vereniging tot Behoud van Spoormaterieel Haarlem.
BSH noodgedwongen opgeheven per 1 februari 2020

Beste volgers, belangstellenden en kennissen,

Met een zwaar gevoel in de maag moeten wij u mededelen dat we de Vereniging tot Behoud Spoormaterieel Haarlem per 1 februari moeten opheffen.

Niet omdat we dat graag willen, of omdat we klaar zijn met ons materieel. Ook niet omdat projecten te langzaam lopen; want wat ons bind zijn gezellige klusdagen waar geen tijdsdruk op zit. De reden dat wij stoppen met onze activiteiten is dat we niet langer welkom zijn onder het de afgelopen jaren zo gewaardeerde onderdak in de oude loc-loods van NS.

De aanleiding hiertoe lag oorspronkelijk niet bij NS; waar we door de jaren heen altijd een goede verstandhouding hebben gehad. We hielden immers een oogje in het zeil op het opstelterrein en NS personeel was altijd welkom voor een bakje koffie in ‘ons’ verblijf.

De boosdoener in het verhaal is ProRail. Afgelopen zomer kregen wij een brandbrief van ProRail, waarin wij vermaand werden de sporendriehoek per 1 oktober 2019 schoon op te leveren en vertrokken te zijn. Dit in verband met diverse onduidelijke redenen. Het gerucht gaat dat prorail het terrein zelf nodig heeft i.v.m. met de verwachte drukte en extra treinen richting Zandvoort.

Op juridische gronde kon ProRail ons niet wegwerken uit Haarlem; we zaten immers in een loods van NS. NS heeft op basis van de brief van ProRail willen kijken wat de mogelijkheden waren voor ons, om toch ons vrijwilligerswerk en het behoud van historisch erfgoed voort te kunnen zetten in Haarlem. De enige weg voor ProRail was dus om NS in te palmen en te overtuigen van het feit dat Haarlem geen plek meer is voor dit soort activiteiten. Tot onze spijt is NS hierin overstag gegaan en hebben we deze winter te horen gekregen dat per 2 maart 2020 de loods en de sporen in de driehoek leeg opgeleverd moeten worden. Wij zijn ons er van bewust dat diverse mensen binnen NS én ProRail het hier niet mee eens zijn; maar we willen via deze weg graag laten weten hóe misselijkmakend we het handelen van met name ProRail in deze zaak vinden.

Beide bedrijven maken op social-media kanalen maar wat graag gebruik van het feit dat er een prachtige Hondenkop rondrijdt in Nederland; opgeknapt door vrijwilligers. Op open dagen van werkplaatsen heeft men maar wat graag historisch materieel over de vloer. Het is jammer dat de bedrijven van voren niet weten dat ze van achteren leven; want wij zijn niet de enige spoorclub die gehinderd wordt in het in stand houden van historisch erfgoed.

Wij kunnen ons voorstellen dat er op dit moment vragen zijn over wat er met het materieel gaat gebeuren..

DE2 180 zal, en die beslissing was eigenlijk jaren geleden al genomen, geplukt worden van onderdelen ten behoeve van een ander ‘dieseltweetje’ in het land en vervolgens gesloopt worden.

Over de 232 en de Stalen D wordt nog gesproken. Een van de bestuursleden van de Stichting WIJS (eigenaar van het materieel) hoopt het materieel in Sneek onder te kunnen brengen. De tijd zal leren of dit doorgang gaat vinden.

We willen u allen ontzettend bedanken voor het volgen van onze activiteiten de afgelopen jaren, en in het bijzonder de mensen die hebben meegewerkt aan het Behoud van Spoormaterieel te Haarlem. Niet alleen onze vaste leden, maar ook mensen die op de achtergrond dingen voor ons hebben betekend, of mensen die wel eens een dagje hebben meegewerkt bij ons. Uw werk lijkt helaas teniet gedaan door beleid van ProRail en uiteindelijk NS.

Met hartelijke groet,

Het voltallige BSH team!